תחומי עיסוק

חברות ותאגידים:

1.    רישום חברות בע"מ בתוך 24 שעות.

2.    רישום ופירוק חל"צ .

3.    רישום ופירוק עמותות.

4.    הקדמת שותפות רשומה ולא רשומה.

5.    הקדמת אגודה שיתופית.

6.    הסכמים וחוזים.

 

 

ליווי משפטי וייצוג של תאגידים ישראלים בארץ, רישום חברה, העברת מניות, שינוי בהרכב דירקטוריון,  כינוס ישיבות דירקטוריון, כינוס אסיפת בעלי מניות, רישום חל"צ, ועמותות,  ייצוג בבתי משפט, הסכמי מייסדים, הסכמי השקעה בחברות, הסכמי סחר, הסכמי השקעה, הסכמי סודיות, הסכמי שותפים, וכל ייצוג משפטי ו/או ליווי משפטי בתחום העסקי בישראל.

עורך דין, נוטריון, גישור

050-8466630​