תחומי עיסוק

פירוק חברות והקפאת הליכים:

1.    פרוק חברות ע"י בית המשפט

2.    פרוק חברה מרצון

3.    הקפאת הליכים

 

 

 

ייצוג עובדים לשמירת זכויותיהם וחובות מעביד בהליכי פירוק.

החברה שמעסיקה אותך בפירוק משרדנו ידאג לזכויותיך. 

 

 

 

 

פירוק חברות מרצון ופטור מתשלום אגרה שנתית 

מומלץ לבעלי מניות בחברות לא פעילות, שאינם מעוניינים בהמשך תשלום אגרות שנתיות, לנקוט בהליכי פירוק חברה מרצון, ולבקש פטור מתשלום האגרות, וכי להימנע מהטלת עיצומים כספיים, כאשר סכום זה עומד על סך של כ- 8,250 ₪ כאשר סכם זה מתעדכן מדי שנה לפי עליית המדד, כאשר הרשם אף הוסמך להטיל כפל העיצום הכספי בתנאים מסוימים, כאשר על גביית עיצום כספי חלה פקודת המיסים (גביה).

משרדנו בעל ניסיון רב בביצוע יעיל של פירוק מרצון של חברות לא פעילות, מטפל בכל ההליך מתחילתו ועד סופו, ומגיש בקשה מיוחדת לפטור מתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.

 

 

 

 

מצב של חדלות פירעון מוגדר לגבי חברה, כמצב שבו אין באפשרותה לשלם את חובותיה לספקים/בנקים/עובדים וכלל הנכסים שלה לא מספיק כדי לכסות חובות אלה. דרך אחת להתמודד עם זה הינה הליכה לפירוק, אך יש לשים לב כי הליכה לפירוק סוגרת את החברה, גורמת לה לאיבוד מוניטין ופוגעת אנושות בעובדיה, בלקוחותיה וספקיה.

דרך אחרת מאפשרת לחברה למצוא תוך פרק זמן מוגדר משקיע שירכוש, או יצטרף כשותף ויזרים לחברה כסף, מה שיאפשר לחברה לשקם את עצמן, במסגרת של פשרה ו/או הסדר עם נושיה. במצב זה מגישה החברה בקשה להבראה או הסדר ומתן צו להקפאת הליכים כנגדה, שפירושו שבמשך 9 חודשים לא יוכלו נושים לפעול כנגד החברה, ומנגד על החברה יהיה מוטל להציג הסדר להבראתה(על הנושים להסכים כמובן להסדר המוצע).

ע"י כך שהחברה ממשיכה להיות "עסק חי" בתקופת מתן צו הקפאת ההליכים, היא ממשיכה את הגבייה מלקוחותיה וכסף ממשיך לזרום לקופתה, מה שהיה קשה מאוד לביצוע באם היתה מתפרקת. ע"פ החוק מי שמרגיש עצמו נפגע ממתן הצו להקפאת ההליכים רשאי לפנות לביהמ"ש ולעלות את טיעוניו, על מנת שזה יורה לבטלו.

 

 

 

 

 

עורך דין, נוטריון, גישור

050-8466630​